Blije Bietjes

Het inspiratie platform voor eerlijk en lekker eten

Privacyverklaring

Blije Bietjes verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website www.blijebietjes.nl en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij het verwerken van deze gegeves houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • E-mailadres 
 • Naam
 • Adres, postcode en woonplaats (voor aanmelding kookworkshop)
 • Telefoonnummer (voor aanmelding kookworkshop)
 • IP-adres

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Het versturen van onze nieuwsbrief (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het plaatsen van jouw reactie (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het deelnemen aan een winactie (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het deelnemen aan een kookworkshop via onze website (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Blije Bietjes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blije Bietjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blije Bietjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsggeveens die je achterlaat op de website worden opgeslagen op de servers van Hostnet en zijn alleen in het bezit van Blije Bietjes. Met Hostnet is er een verwerkigsovereenkomst afgesloten. 

Op onze website staan diverse social media buttons. Deze social media websites verzamelen jouw persoonsggevens. Hieronder vind je de links naar de privacy verklaringen:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blije Bietjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blije Bietjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Wettelijke grondslag: Blije Bietjes. houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief: Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens direct worden verwijderd.
 • Het plaatsen van een reactie: Jouw gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk laat weten de reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen worden verwijderd.
 • Het deelnemen aan een winactie: Jouw gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk laat weten de gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blije Bietjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blijebietjes.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blije Bietjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blijebietjes.nl

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Blije Bietjes
info@blijebietjes.nl
KVK. nummer: 68225644